Tourist Sóc Trăng City - Sóc trăng provence - Vietnam

iVillage Member
Registered: 12-05-2012
Tourist Sóc Trăng City - Sóc trăng provence - Vietnam
Wed, 12-05-2012 - 9:26am

<Read Vietnamese>
Product of Sóc Trăng City - Việt nam 
Food:  "Rice ST" - "Rice 4900" - "Rice 6976" Thu hoạch từ ngày 8/12/2012 To 6/01/2013

Down link Google plus:

https://plus.google.com/u/0/b/111677973525066177289/

Nhanh Chân Lên Các bạn !
New Year 2013 Sắp Đến Rồi.
Wellcome Sóc trăng Việt nam

Upload a File: